Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Policy


Antidrogpolicy

Drogpolicy omfattande alkohol, tobak och narkotika

Edsbyns IF Bandy ska arbeta aktivt med att begränsa bruket av droger. Inom föreningen ska vi uppträda trovärdigt i kontakten med såväl medlemmar och föräldrar som sponsorer och samhället i övrigt och värna om en trygg barn- och ungdomsverksamhet fri från droger.

 

Syftet med drogpolicyn är att ta en del av samhällsansvaret, främst genom att bidra till senareläggning av alkoholdebuten, men också till en minskad konsumtion av alkohol och droger totalt sett.

 

Vad innebär det här gällande alkohol?

 • Att inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i samband med bandyverksamhet för barn och ungdomar, avseende träningsläger, tävlingar eller resor till och från dem. Vid officiella uppdrag ska Föreningen och dess representanter beakta policyn och handla därefter.
 • Att alkoholbranschens sponsring och marknadsföring av varumärke och så kallade lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att vi inom idrottsrörelsen och i vårt fall inom bandyverksamheten är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på andra människor i samhället när det gäller förhållandet till alkohol, tobak och övriga droger. Det innebär att styrelse, ledare och aktiva eller enskilda bandyföreträdare under resor och vid oficiella uppdrag är medvetna om att de representerar hela bandyidrotten och uppträder därefter.
 • Att i utbildningssammanhang ska alkohol, tobak och drogfrågorna tas upp. Föreningens ledare och aktiva ska göras uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbrukarproblem. Att de barn och ungdomar kan behöva speciellt stöd. En vuxen bör ha det övergripande ansvaret som kontaktperson och stöd även för unga ledare i samband med läger eller annan verksamhet.

 

Med alkoholdrycker avses spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

 

Vad innebär policyn gällande tobak och snusanvändning?

 • Att Vår bandyverksamhet bedrivs i rökfria miljöer såväl inomhus som utomhus. Vi rekommenderar att aktiva och ledare inte använder tobak i samband med träning eller match.
 • Att Föreningens verksamheter följer lagstiftningen om tobak gällande försäljning och marknadsföring.
 • Att i ledarutbildningar medvetande göra tobakens och snusets negativa inverkan på hälsan och därmed arbeta för tobaksfri bandyverksamhet.

 

Vad innebär policyn gällande narkotika?

 • Allt bruk av narkotika är enligt svensk lag förbjudet. Inom Edsbyns IF Bandyverksamhet tar vi helt avstånd från allt bruk av narkotika.

 

Handlingsplan

För att vi ska kunna leva upp till viljeinriktningen i policyn behöver ett antal områden fastställas och de ska följas upp och revideras årligen.

 • Policyn ska vara ett stödmaterial till föreningens styrelse samt ledare i att arbeta mot droger.
 • Föreningens styrelse ska ha en ansvarig funktion av uppföljning och revidering av policyn.
 • Föreningens styrelse ska tillsammans med utbildningsansvarige tillhandahålla aktuell information om utbildningsmaterial i samverkan med SISU idrottsutbildarna. Informationen ska också finnas på hemsidan.
 • Utbildningsansvarige/styrelsen ska se till att det i alla utbildningar om det sociala ledarskapet ingår delar mot droger.

Olycksfallspolicy

Många av de olycksfall som våra barn och ungdomar råkar ut för sker på fritiden. Edsbybandyn är ansvarig för en stor del av våra barn och ungdomars fritidssysselsättning under vinterhalvåret.

Med det geografiska läget som vi har i kommunen, samt avsaknad av kvällsöppen vårdcentral har vi därför antagit den här policyn för att så långt som möjligt förebygga olyckor och om det skulle hända en olycka, minimera konsekvensen av den.

 • Vid matcher och träningar ska alla barn och ungdomar bära de skydd som behövs. Obligatoriskt är hjälm med visir samt halsskydd. Skydden ska vara godkända.
 • Varje lag har en Första hjälpen-väska som är utrustad med det material som kan behövas om olyckan är framme.
 • I varje lag finns minst en ledare som har ABC- och HLR-utbildning. U/D-sektionerna ansvarar för utbildningsinventeringen. Styrelsen ansvarar för att utbildningen sker varje säsong.
 • På hemmaarenan finns bår samt Första hjälpen-material tillgängligt och väl skyltat.
 • Till bortamatcher strävar vi att i möjligaste mån åka i stor buss fö att minska olycksfallsrisken (se Trafikpolicy).

 

 

Trafiksäkerhetspolicy

Edsbyns IF BF har tagit beslut om att ALLA aktiva och anställda/ledare inom vår förening och som deltar i vår verksamhet ska på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till samtliga av våra arrangemang. Det gäller även som krav på den som ombesörjer våra transporter. Beslutet gäller samtliga seriematcher, träningar och andra träffar och sammankonster som föreningen har.

 

Edsbyns IF/BF är måna om sina utövare samt att föräldrar och ledare ska känna trygghet både när lagen åker till bortaarrangemang och till matcher, träningar och sammankomster vi har hemma i vår kommun. Med hänvisning till ovan har Edsbyns IF/BF därför antagit följande trafiksäkerhetspolicy:

 

 • Bussbolag som anlitats för Edsbyns IF:s transporter ska tydligt informeras om våra trafiksäkerhetskrav i upphandlingsunderlaget. Vi godkänner bland annat endast bussbolag som har kontinuerliga läkarundersökningar av sina förare. De hälsoundersökningarna ska ske med tätare mellanrum ju högre upp i åldrarna bussbolagens chaufförer är, speciellt vad gäller ålderspensionärer eller sjukpensionerad chaufför. På de bussar som används ska alla säkerhetsutrustning vara i gott skick. Frivillig säkerhetskontroll hos AB Svensk bilprovning eller likvärdigt erbjuds sex månader efter obligatorisk kontrollbesiktning. Anlitat bussbolag ska också utbilda sina chaufförer i bra körteknik, trafikregler, Första hjälpen samt övriga frågor som gäller trafiksäkerhet, allt i syfte för att sträva efter så säkra transporter som möjligt för våra aktiva. Chaufförerna ska också, när det krävs, påtala vikten av att inget "onödigt spring i bussen" får ske under färd. Finns säkerhetsbälten ska de användas.
 • Vid egna transporter till aktiviteter se enligt ovan. På cykel eller inlines ska cykelhjälm eller annat huvudskydd användas. Under mörker ska godkänd belysning och reflexer användas. Finns cykelbanor ska de naturligtvis användas.

 

Ovan nämnda policybeslut hoppas och tror vi att ni även kommer att följa då ni inte deltar i föreningens aktiviteter.

 

Edsbyns IF/BF:s anställda, aktiva och medlemmar ska också i övrigt medverka till att personer i deras omgivning fölfer EIF:s trafiksäkerhetspolicy.

 

Att Edsbyns IF/BF antagit den här policyn är ett första litet steg i att vara delaktig i att förverkliga allas vår Nollvision i vår trafikmiljö. Ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken i onödan. Vi har bestämt oss för att ta vårt ansvar men för att komma vidare behöver vi alla hjälpas åt.

 

Bilaga till Edsbybandyns trafikpolicy

 

Edsbyns IF spelar också i trafiksäkerhetens elitserie - Vi välkomnar fler lag

 

 

Edsbyns IF bandy policy och riktlinjer avseende sociala medier

Denna policy beskriver riktlinjer för anställda, spelare, ledare och förtroendevalda som representerar Edsbyns IF bandy avseende sociala medier.

Med sociala medier menas tex bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube osv. Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Edsbyns IF bandy och stärka vårt varumärke samt skapa kontakter och kommunicera.

Kommunikation över internet innebär dock också risker för vår förening genom att det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att medlemmar, aktiva, funktionärer, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer att använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjligheter att hitta till Edsbyns IF bandy och vår verksamhet.

Edsbyns IF bandy ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av föreningen som öppen och tillgänglig.

Du som person är alltid närvarande som enskild individ, din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av vår förening. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av aktiv medlem, funktionär, ledare, förtroendevald eller privat. Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du vårt Kansli eller någon av våra representanter i styrelsen.

 

I den mån Edsbyns IF har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor osv administreras dessa av styrelsen utsedda. Föreningen ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om vår verksamhet på tex www.bandybyn.se eller föreningens officiella Facebooksida.

 

Allmän policy

• Visa respekt.

• Kommentera aldrig någon nedsättande.

• Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.

• Respektera dina kamraters integritet – referera inte till en person utan att först informera denne.

• Använd aldrig andras material utan tillåtelse. Ange alltid källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.• Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter och att ta bort kränkande personuppgifter.

• Debatter på Facebook, Twitter och andra sociala medier ska ha högt i tak men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

 

Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta avseende Edsbyns IF bandy hänvisar vi till www.bandybyn.se eller styrelsen i Edsbyns IF bandy.

 

Uppdaterad: 13 JUN 2017 13:03 Skribent: Fanny Gunnarsson

7.png

mk_logo_202223.png

Logo 2021.png

 

bbw

    Strokekampanjen

   

bandyfeber-logo_320x320.png

 

Postadress:
Edsbyns IF Bandyförening - Bandy
Ovanåkersvägen 31
82834 Edsbyn

Besöksadress:
Ovanåkersvägen 31
82834 Edsbyn

Kontakt:
Tel: 027123625
E-post: This is a mailto link

Se all info

2021CCM_FT4P_Skate_EuroWeb_140x350-EN.jpeg 


 

 Ny_logga_Ovanaker_stor_Sv_vit


 

 


  


  


 

shine_data_nyil 


  


Elektra_Vit_rodbg_CMYK_1 kopia.png


LoggaTuppz.png